Model: Cinci tineri din Aiud au creat platforma Invest in Aiud pentru atragerea investitorilor

Cinci tineri originari din Aiud au creat în prima parte a anului 2021 platforma Invest in Aiud pentru a atrage atenţia in­ves­ti­to­rilor pe care spe­ră să-i găsească pe platforma de socia­li­zare de business LinkedIn. Aici, ei au fă­cut o prezentare a oraşului, au enu­me­rat 10 motive pentru a investi în Aiud şi au adunat mai bine de 10 te­renuri şi hale disponibile.

„Tot ce facem în Aiud, fie că e legat de infra­stru­ctură, fie că e le­gat de altceva, are acelaşi scop – atra­gerea de in­ves­titori, dez­vol­tarea ora­şului şi creş­te­rea cali­tăţii vie­ţii locui­to­ri­lor. Pentru a atra­ge inves­ti­to­rii am cen­tra­lizat te­re­nurile şi halele dispo­ni­bile. E vorba atât de spa­ţii deţinute de auto­rităţile lo­cale, cât şi de altele aflate în proprie­tatea unor in­vestitori privaţi, dar care sunt dis­ponibile“, spune Tiberiu Grecu, unul dintre fondatorii Invest in Aiud. Pe profilul său de pe reţeaua de socia­lizare LinkedIn el apare şi con­si­lier în cadrul primăriei din oraş. Aiud este un oraş de circa 25.000 de lo­cuitori din judeţul Alba.

„Ce ne dorim noi cu Invest in Aiud e să ajungem în atenţia antre­pre­norilor şi a investitorilor în general.“

Articolul complet pe ZF.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.