Modificări ale legii privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 155/2015 de modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice intră în vigoare începând cu data de 25 iunie 2015.

Elementul de noutate constă în faptul că persoanele care au realizat stagiu de cotizare (vechime în muncă) în grupa I de muncă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare în aceleaşi condiţii cu persoanele care au desfăşurat activităţi în condiţii speciale de muncă.

Mai exact, dacă până în prezent, reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activitate în grupa I de muncă se efectua doar pentru minim 6 ani realizaţi în grupa I de muncă, conform noilor reglementări reducerea vârstei standard de pensionare operează începând de la 2 ani de vechime realizată în grupa I de muncă.

Un alt element de noutate introdus de Legea nr. 115/2015 constă în posibilitatea cumulării stagiilor de cotizare mai mici de 6 ani realizate în grupa a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, cu stagiile de cotizare mai mici de 2 ani realizate în grupa I de muncă/condiţii speciale.

Reducerea vârstei standard de pensionare se face pentru numărul de ani întregi încadraţi în grupa I sau II de muncă anterior datei de 1 aprilie 2001 sau condiţii deosebite/speciale după data de 1 aprilie 2001.

Legea acţionează pentru viitor, noile prevederi se vor aplica înscrierilor la pensie începând cu data intrării în vigoare a Legii 155/2015, cât şi în situaţia transformării, începând cu această dată, a pensiilor anticipate /anticipate parţiale şi a trecerilor de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.