Modificări legislative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publiceAvând în vedere modificările aduse Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prin Ordonanţa nr. 11 din 12 august 2019, astăzi, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş a avut loc o conferinţă de presă, având drept scop transmiterea către opinia publică, prin intermediul mass-mediei, a prevederilor legale în cauză. 

Totodată, în această perioadă, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş au desfășurat acțiuni în trafic, pentru informarea populației cu privire la noile prevederi legale referitoare la utilizarea telefonului mobil la volan, care vor intra în vigoare în data de 12 octombrie a.c., precum și cu privire la conduita preventivă a participanților la trafic.

Poliţiştii i-au informat pe conducătorii auto cu privire la faptul că, pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmează sau vorbesc la telefon în timpul condusului sancțiunile vor fi, din 12 octombrie, mai dure. 

La data de 12 august 2019, Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Prin acest act normativ au fost aduse modificări prevederilor din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 în ceea ce priveşte norma de conduită referitoare la
utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, precum şi în privinţa normelor de
sancţionare.

Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementări a fost interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod atât a telefonului mobil, cât și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducător, în timpul conducerii vehiculului aflat în mișcare.

In concret, articolul 36, alin (3) din O.U.G. 195/2002 a fost modificat, după cum urmează: „în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

De asemenea, prin acelaşi act normativ a fost introdusă, la articolul 100 alin. (3) lit. h), o formă agravantă a contravenţiei privind utilizarea telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil, care prevede faptul că “ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a Il-a de sancţiuni, de la 4 la 5 puncte-amendă, şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

În aceeaşi ordine de idei, contravenţia privind utilizarea telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzută de art. 36 alin. (3) a fost trecută într-o clasă de sancţiuni superioară, respectiv în clasa a IlI-a de sancţiuni, de la 6 la 8 puncte-amendă, prevăzută la art. 101 alin. (l) pct. 18.

Având în vedere că forma agravantă a utilizării telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil este condiţionată de încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor, este necesară identificarea regulilor pentru circulaţia vehiculelor care pot face obiectul contravenţiei nou introduse.

Trebuie astfel precizat faptul că, pentru existenţa faptei contravenţionale în discuţie, este necesar a fi îndeplinite cumulativ trei cerinţe esenţiale, respectiv:

  1. încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflat în mişcare;
  2. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil să se realizeze în acelaşi timp cu încălcarea regulii de circulaţie;
  3. regula de circulaţie, a cărei respectare se cere, să implice atenţia persoanei care conduce vehiculul aflat în mişcare.

 Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:


(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5).”

 Ca element de noutate:

Începând cu data de 12.10.2019,  testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, va putea fi susținut și de titularul unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină;

Totodată, începând cu data de 12.10.2019,  testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, va putea fi susținut până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.;

După articolul 106 se introduc două noi articole, articolele 106^1 şi 106^2, cu următorul cuprins:


Art.106^1:


(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:


a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;


b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.


(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia

.
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.


(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susţine până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 

 Ca element de noutate:

Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.


(1) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliţiei rutiere care are în evidenţă titularul permisului de conducere sau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenţia ori au fost constatate prin acelaşi proces-verbal contravenţiile.


(2) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.


(3) Evidenţa permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reţinute pe teritoriul României şi a sancţiunilor aplicate titularilor acestora se ţine în condiţiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.”

Ca element de noutate:

Începând cu data de 12.10.2019,  testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, va putea fi susținut și la Serviciul Poliției Rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția;

Începând cu aceeaşi dată,  testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, va putea fi susținut, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.