Municipiul Târnăveni va face parte din asociaţia Văii Târnavelor

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Văii Târnavelor va cuprinde municipiul Târnăveni şi comunele Mica, Adămuş, Găneşti şi Băgaciu.

Scopul înfiinţării asociaţiei îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de transport, mediu, utilităţi publice, socială şi educaţională, sprijinirea mediului de afaceri regional şi local, sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale, îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate şi a infrastructurii sociale educaţionale dar şi dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

Cu prilejul ultimei şedinţe a Consiliului Local a fost aprobată participarea municipiului Târnăveni în calitate de membru la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Văii Târnavelor. De asemenea a fost aprobat Actul Constitutiv şi statutul Asociaţiei.