Necesitatea transcrierii certificatelor de stare civilă


Transcrierea certificatelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere de către autorităţile române a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate la autorităţile competente.

În perioada 01.01.2015 – 17.08.2015, la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, au fost soluţionate un număr de 493 dosare de transcriere.

Cetăţeanul român este obligat ca în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la obţinerea În străinătate a certificatului/extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestora. Transcrierea se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor.

Cererea se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată la un notar public din România, autoritatea română din străinătate (ambasadă/consulat ) sau la un notar public străin.