Noi informații utile pentru contribuabili

stampila
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș informează contribuabilii despre prevederile privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicata in M.O. nr. 540 din 20 iulie 2015, potrivit cărora, începând cu data de 23.07.2015, „ prin derogare de la prevederile pct. 1 din anexa la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt scutiţi de plata taxelor extrajudiciare de timbru”.

De asemenea, „Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea”.