NOI REGULI PENTRU AJUTOARELE DE URGENŢĂ ALE PRIMĂRIEI

S-au înmulţit numărul cererilor de ajutor de la Primărie pentru diverse probleme. Conform legii şi a unei mai vechi hotărâri ale consiliului local primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii şi accidente sau în alte situaţii deosebite. În luna ianuarie însă s-au stabilit noi reguli pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă. Decizia a fost luată de Consiliul Local Târnăveni, iar vechea hotărâre din anul 2011 a fost abrogată. Acum Primăria poate acorda ajutoare de urgenţă în cazul existenţei unei stări de sănătate dovedite cu acte medicale care necesită investigaţii de specialitate, intervenţii chirurgicale, procurarea unor medicamente sau echipamente medicale, al căror cost nu poate fi acoperit prin pachetul de asigurări de sănătate, iar veniturile persoanei bolnave nu pot acoperi acest cost, sau se mai poate acorda în cazul persoanelor decedate pe raza municipiului care nu au aparţinători legali. Ajutoarele de urgenţă vor fi acordate numai în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul local al municipiului, în urma efectuării unei anchete sociale.