NOUA STRUCTURĂ A ANGAJAŢILOR PRIMĂRIEI

Organigrama Primăriei din Târnăveni a fost modificată şi aprobată de Consiliul Local cu prilejul ultimei şedinţe. Modificările au survenit în urma stabilirii de către Guvern a unor măsuri de funcţionalitate şi de reducere a cheltuielilor. Compartimentul informatică va trece în structura Direcţiei Tehnice. Administraţia domeniului public va fi organizată în două structuri distincte: Sectorul Servicii de Dezvoltare Publică şi Clădiri şi cea de-a doua Sectorul Întreţinere, Reparaţii străzi. Biblioteca şi Muzeul vor forma o nouă structură denumită biroul Cultură Educaţie. Casa de Cultură şi Biroul Cultură Educaţie vor forma împreuna structura denumită Serviciul Public Servicii Culturale, iar managerul Casei de Cultură va fi şeful acestui serviciu. Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de interes local este la Târnăveni de 241.

Vezi mai jos unde este încadrat fiecare angajat al Primăriei: