Noutăți despre termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

În atenția cetățenilor municipiului Târnăveni,

            Vă informăm că, în conformitate cu  art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată: „Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.”

De asemenea, vă aducem la cunoștință că în conformitate cu art. 4 alin.5 din Legea nr. 55/2020, valabilitatea actelor de identitate, expirate din data de 01.03.2020 și până în prezent este prelungită cu încă 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

În perioada actuală există probleme la nivel național cu materialele pentru producția cărților de identitate. De aceea, până la soluționarea acestor probleme, se vor produce doar cărțile de identitate care reprezintă urgențe justificate prin acte doveditoare.

Pentru producerea cărților de identitate în regim de urgență, în baza actelor doveditoare a urgenței, cetățenii sunt îndrumați să solicite înscrierea în audiență la șeful S.P.C.L.E.P. Târnăveni.

Informații suplimentare puteți obține la nr. de telefon 0265-443417.           

Primaria municipiului Tarnaveni

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.