NOUTĂŢI REFERITOARE LA CONTRACTELE DE LOCAŢIUNE ŞI FIDUCIE

A fost aprobată procedura de înregistrare la organul fiscal a contractelor de fiducie şi a contractelor de locaţiune precum şi modelul declaraţiilor de înregistrare a contractelor respective, legea fiind publicată în monitorul oficial nr.16 din 9 ianuarie 2013. Cei care deţin calitatea de fiduciar au obligaţia de a înregistra contractele de fiducie în termen de 30 de zile de la încheiere la organul fiscal. În acest sens completează şi depun la organul fiscal „Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie”, la care anexează copia contractului de fiducie. Locatorii alţii decât persoanele fizice, completează şi depun la organul fiscal competent „Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune”, însoţită de copia contractului de locaţiune. Persoanele fizice care au calitatea de locator şi obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, au obligaţia înregistrării contractului între părţi la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea contractului. Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi modalităţile stabilite în contract sau în lipsa acestora prin lege.