O nouă fabrică de cablaje în județ


Producătorul de cabluri pentru in­dus­tria auto Leoni Wiring Systems Ro din Bis­triţa, parte a grupului german Leoni cu vân­zări globale de peste 4.1 mld. euro şi 68.000 de angajaţi, a demarat la începutul acestei săptă­mâni producţia într-o nouă loca­ţie, închiriată în Luduş, la 44 km de muni­cipiul Târgu-Mureş.

Germanii au închiriat un spaţiu de 3.500 de metri pătraţi în zona industrială a ora­şu­lui şi au pus în funcţiune o fabrică de cabluri pentru industria auto, unde vor fi angajaţi aproximativ 600 de oameni, potrivit repre­zentanţilor primăriei Luduş.

„Am aflat de necesitatea extinderii cu încă un punct de lucru a companiei Leoni, pen­tru rezol­varea problemei legate de forţa de mun­că insuficientă de la Bistriţa, i-am con­tactat şi le-am propus înfiinţarea acestui punct de lucru în Luduş. În urma unor dis­cuţii şi întâlniri pe care le-am avut cu repre­zen­tanţii companiei, aceştia au decis să des­chidă punctul de lucru la Luduş şi să anga­jeze, în total, în jur de 600 de oameni“, a de­clarat Cris­tian Ioan Moldo­van, primarul oraşului Luduş.