O nouă ședință a Consiliului Local

Joi 28 aprilie Consiliul Local Târnăveni se întrunește în ședință ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi:


  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completării preambulului Hotararii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri/clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea revenirii Centrului “Victoria” din Municipiul Târnăveni din structură medicală – centru de vaccinare la destinația inițială – Centrul de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasării la Krupka – Cehia a domnului  Megheșan Nicolae Sorin, Primar al Municipiului Târnăveni si sotia, în perioada 02 – 05 mai 2022.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii  al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni.
  6. Proiect de hotărâre privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale  şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 26280/5440/09.03.2022, al Camerei de Conturi Mureș, încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 1583/21.07.2014 pentru valorificarea constatărilor consemnate în Raportul de audit financiar nr. 13340/20.06.2014. (informare)

Click pe fiecare proiect pentru detalii