O nouă şedinţă a Consiliului Local

Consilierii locali din Tîrnăveni se întrunesc joi într-o nouă şedinţă ordinară a Consiliului local. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte de hotărâre care vor fi discutate de către aleşii locali, dar şi alte adrese şi cereri. Iată ordinea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul
Proiect de hotarare privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. II al anului școlar 2017-2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Amenajare grup sanitar la Scoala primara Decebal, satul Bobohalma”.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare piata de zi agroalimentara Avram Iancu”.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”.
Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor produse si servicii in anul 2018.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Târnăveni.
Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului municipiului Tarnaveni.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.5/25.01.2018
Proiect de hotarare privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatcu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Fundatia Buckner Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a salilor de sport de la Liceul teoretic “Andrei Barseanu” si Scoala gimnaziala “Traian”.
Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului (teren si constructii) situat in Tarnaveni Aleea Garii nr.15.
Proiect de hotarare privind aprobarea etapelor penru achizitionarea imobilului situat in Tarnaveni str.Industriei FN si a efectuarii raportului de evaluare imobiliara.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al municipiului Tarnaveni.
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii cuantumului chiriilor pentru locuintele situate in blocul ANL.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.62/2009.
Informare privind activitatea Asociatiei “Amicitia” in anul 2017.
Cererea nr. 2226/15.02.2018 a SC Wastes Ecotech SRL.
Adresa nr. 109/22.02.2018 a SC Cofit Construct SRL.
Petitia nr. 5053/05.03.2018 a dlui Bendorfeanu Petru.

Mai multe detalii AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.