O nouă ședință a Consiliului local

sedinta
Consiliul local Târnăveni se întruneşte joi, 30 iulie, cu prilejul şedinţei ordinare din această lună. Aleşii locali urmează să dezbată 11 proiecte de hotărâre, prevăzute pe ordinea de zi.

Primul proiect se referă la aprobarea plății cotizației anuale în valoare de 300 lei/an către Asociația Secretarilor Unităților administrativ teritoriale din județul Mureș. Al doilea proiect are în vedere aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local.

Un alt proiect dezbate aprobarea taxei pentru închirierea unor suprafețe pentru activități de producție sau comerț, pentru contractele cu durata mai mare de un an, iar la alt punct consilierii trebuie să aprobe sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2015.

În cadrul acestei ședințe, consilierii vor discuta despre necesitatea și oportunitatea construirii unui Centru cultural în municipiul Târnăveni, prin predarea către M.D.R.A.P. prin C.N.I. S.A. a amplasamentului de pe str. Pompelor, nr. 14 A.

Tot joi, consilierii vor avea de aprobat tariful de operare deșeuri menajere pentru depozitul Sighișoara, dar și posibilitatea înființării a două stații publice de transport public local de călători în satul Bobohalma.

Un alt proiect are în vedere aprobarea proiectului “Poți fi mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privată”, finanțat în cadrul Programului RO 11, “Promovarea egalității de gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată”.

În aceeași ședință se va discuta despre mandatul dat reprezentantului municipiului Târnăveni de a vota în Adunarea Generala a A.D.I “AQUA INVEST MURES” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C “Compania Aquaserv” S.A.