O nouă ședință online a Consiliului Local

Joi 28 mai se va desfășura o nouă ședință a Consiliului Local Târnăveni. Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice in conditiile prevăzute de Hotararea Consiliului Local nr.47/26.03.2020. Iată proiectele de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020.
  4. Proiect de hotarare privind informarea Consiliului Local cu privire la Decizii ale Camerei de Conturi Mures si masurile administrative si judiciare desfasurate.
  5. Proiect de hotarare privind insusirea Notificarii referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor nr. 982 din 16.04.2019.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anului 2020 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” .
  7. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a clădirii fostei centrale termice,  situată în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.74/H.
  8. Proiect de hotarare privind completarea și modificarea Anexei nr.1 la HCL 75/29.08.2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.