Ordinul prin care se condiţionează prezenţa fizică în şcoli de vaccinarea profesorilor, contestat în justiţie

Ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, potrivit căruia şcolile unde rata de vaccinare este mai mică de 60% cursurile se vor desfăşura în sistem online, a fost contestat în justiţie de părinţii a două eleve de clasa întâi

Ordinul a fost emis în 5 noiembrie 2021, iar acţiunea juridică a fost înregistrată pe 10 noiembrie 2021 la Curtea de Apel Alba Iulia. În acţiune se suţine că, deşi ordinul restrânge exercitarea dreptului la educaţie în condiţii normale, actul administrativ nu conţine temeiul de drept al unei asemenea restrângeri.  

„Nu este indicat nici un act normativ, de niciun fel, care să fi stabilit vreun prag de vaccinare al personalului unei şcoli în procent de 60% pentru condiţionarea unor activităţi educaţionale. În acest ordin nu este indicată nici măcar Legea nr. 55/2020, care nici aceasta nu conţine nici o prevedere privind funcţionarea unităţilor de învăţământ, raportat la un anume procent de vaccinare. Emiterea unul ordin în asemenea condiţii constituie în mod vădit un exces de putere. Ordinul comun nu este corelat cu vreun act normativ de nivel superior, nicăieri neexistând stabilit un asemenea procent de vaccinare a personalului dintr-o instituţie de învăţământ. Stabilirea unul procent de vaccinare a personalului din învăţământ nu are nici o legătură cu vreo măsură de combatere a pandemiei Covid, neexistând nici un studiu de impact pe acest procent indicat, astfel că procentul de 60% apare decis arbitrar şi efectiv la îndemâna organului emitent”, afirmă cele două reclamante în plângerea depusă la instanţă.  

Reprezentanţii celor două ministere au cerut respingerea acţiunii, unul dintre motivele invocate fiind că ”măsurile stabilite de autorităţi în contextul combaterii pandemiei de coronavirus au fost subsumate obligaţiei statului de ocrotire a sănătăţii publice”. ”Acest act normativ reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, elevi, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ”, a răspuns Ministerul Educaţiei.  

Instanţa de judecată a respins plângerea celor două mămici pe un motiv de procedură. Anterior depunerii acţiunii în justiţie, acestea ar fi trebuit să înainteze plângeri prealabile către cei doi miniştri care au semnat ordinul din 5 noiembrie 2021.   ”Potrivit art.8 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, este obligatorie procedura administrativă prealabilă înainte de formularea unei acţiuni în contencios administrativ. (…) Având în vedere că lipsa procedurii prealabile reprezintă un fine de neprimire, instanţa va admite excepţia invocată de către pârâţi, apreciind-o fondată, şi va respinge, în consecinţă, ca inadmisibilă, acţiunea astfel cum a fost precizată”, se precizează în hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia din 20 decembrie 2021.

Reclamantele pot formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Citeste mai mult: adev.ro/r5g774

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.