Organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”


Municipiul Târnăveni organizează in data de 31.01.2022, ora 12.00, la Centrul cultural, evenimentul de diseminare a rezultatelor obținute in cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”.
Se vor aborda in discuții următoarele teme:

 • Prezentarea proiectului si a rezultatelor obținute;
 • Evidențierea aplicării in cadrul proiectului a următoarelor măsuri orizontale:
 1. Egalitatea de șanse
  1.1. Egalitatea de gen
  1.2. Nediscriminare
  1.3. Accesibilitate persoane cu dizabilități
  1.4. Schimbări demografice
 2. Dezvoltare durabilă
  2.1. Poluatorul plătește
  2.2. Protecția biodiversității
  2.3. Utilizarea eficientă a resurselor
  2.4. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  2.5. Reziliența la dezastre

Mențiune: Se permite accesul la eveniment doar pentru persoanele posesoare de Certificat verde de vaccinare.

                             Primar,
                     Sorin Megheșan       Manager de proiect,                          Responsabil comunicare,
       Mirela - Oana Petru                             Celestin Beleanu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.