PÂNĂ ÎN 19 MARTIE FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU IMM-URI

Proiectele vor fi finantate pe o perioada de maxim 3 ani iar termenul limita pentru trimiterea pre-propunerilor este 19 martie 2015, ora 17:00 (CET).

Obiectivul acestui apel este de a stimula competitivitatea industriei europene de fabricatie, prin finantarea proiectelor de cercetare efectuate de catre intreprinderi (preferabil IMM-uri) in parteneriate strategice.

Propunerile de proiecte trebuie sa puna accentul pe urmatoarele aspecte:
• Orientarea catre piata;
• Aplicarea si utilizarea practica a tehnolgiilor de fabricatie;
• Expertiza partenerilor din propuneri in domeniile de competenta declarate;
• Valoarea adaugata prin cooperare transnationala;
• Scara de impact si pozitionare in piata a solicitantilor
• Gradul ridicat de inovare si risc stiintific si tehnic.
Ce proiecte vor primi finantare?

Apelul MANUNET include toate domeniile din procesele de fabricatie, structurate in urmatoarele topici:

• Tehnologii de inginerie bazata pe cunoastere, tehnologiile informatiei si comunicatiilor pentru fabricatie (robotica industriala, inginerie asistata de calculator si proiectare, fabricatia automatizata, managementul duratei de viata a produsului etc.);

• Tehnologii de fabricatie pentru aplicatii energetice si de mediu, inclusiv utilizarea eficienta a resurselor si reciclarea;

• Tehnologii de fabricatie adaptive, inclusiv procese de indepartare, aderare, adaugare, formare, consolidare, asamblare;

• Materiale noi pentru industria prelucratoare (aliaje, lubrifianti, acoperiri, fibre textile, constructii, compozite, izolare etc.);

• Noi metode, componente si sisteme de fabricatie (dezvoltarea de demonstratoare, dispozitive și echipamente, sisteme logistice, etc.);
• Alte tehnologii / produse legate de domeniul industriei prelucratoare.

Finantator: Guvernul Romaniei

Sursa: UEFISCDI.gov.ro