PĂŞUNATUL E INTERZIS PE DOMENIUL PUBLIC

Prin hotărâre de consiliu păşunatul pe domeniu public sau privat al municipiului, parcuri, zone verzi, malurile cursurilor de apă pe loturile proprietate particulară, dacă nu există contract în acest sens, pe terenuri producătoare de culturi indiferent de natura proprietăţii, în zonele de protecţie sanitară şi în alte zone de agrement este interzis. Persoanele care au încheiat contract de păşunat cu Primăria sunt obligate să respecte graficul de păşunat şi repartizarea suprafeţei. Sancţiunile stabilite pentru nerespectarea acestor reguli sunt în cuantum de la 300 până la 500 de lei pentru persoanele fizice şi de la 500 până la 1000 de lei pentru persoanele juridice.