PERSONAL INSUFICIENT LA JUDECĂTORIE

În bilanţul Judecătoriei pe anul trecut, la capitolul vulnerabilităţi Judecătoria remarcă insuficienţa personalului, atât la judecători cât şi la grefieri. Judecătoria Târnăveni se mai confruntă cu o problemă, în ceea ce priveşte personalul şi anume, lipsa unui specialist informatician în cadrul instanţei pentru remedierea promptă a neregulilor ce apar inerent în funcţionarea programului ECRIS. Judecătoria din Târnăveni este singura instanţă de pe raza Curţii de Apel Tg.Mureş, care nu are în dotare un autoturism care să poată fi folosit pentru transportul dosarelor către celelalte instanţe, ridicarea consumabilelor necesare funcţionării instanţei, predarea şi preluarea corespondenţei speciale. Datorită faptului că schema Judecătoriei Târnăveni prevede un număr redus de posturi de judecător, 4 posturi, din care sunt ocupate efectiv 3 posturi nu există la nivelul instanţei secţii, magistraţii instanţei judecând în toate materiile prevăzute de lege în competenţa judecătorilor.