Peste 13 milioane de lei pentru proiectul de parteneriat social pentru dezvoltare durabilă in Târnăveni

La Târnăveni este în curs de implementare un proiect Acum pentru viitor, cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Denumire program/sursa de finantare:
Programul Operational Capital Uman – Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investitii 9 ii/Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunităti marginalizate, în care există populatie apartinând minoritătii rome (acele comunitati în care populatia apartinând minoritătii rome reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitătii), aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

Obiectiv general:
Promovarea accesului egal la masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zonele urbane marginalizate din municipiul Tarnaveni, județul Mures, aflate în risc de sărăcie și excluziune social, din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Obiectiv specific:
OS 1 Acordarea si dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului in obtinerea de acte de proprietate si identitate, imbunatatirea conditiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din municipiul Tarnaveni, județul Mures, aflate în risc de sărăcie și excluziune social, din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome;
OS 2 Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de munca pentru 376 de persoane din municipiul Tarnaveni, județul Mures, aflate în risc de sărăcie și excluziune social, din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome;
OS 3 Sprijinirea cresterii calitatii actului educational pentru 120 de copii prescolari si scolari si 40 de tineri si adulti din cadrul persoanelor din municipiul Tarnaveni, județul Mures, aflate în risc de sărăcie și excluziune social, din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Rezultate:
Cresterea sanselor de incluziune sociala a persoanelor din grupul tinta, in special a persoanelor de etnie roma;
750 de persoane vor beneficia în mod integrat, atat de servicii socio-medicale, cat și de celelalte servicii din cadrul proiectului (ocupare, antreprenoriat, educatie, locuire, acte, antidiscriminare).
Modernizarea/repararea și dotarea cu mobilier și echipamente specifice a Centrului de servicii socio-medicale de urgenta, cu destinație multifuncțională.

Grup tinta:
750 de persoane, care locuiesc in cele 5 zone de interventie ale proiectului.

Valoare totala: 13,891,672.94 lei

Stadiu de realizare: In implementare

Termen de finalizare: 31.10.2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.