Peste 7 milioane euro pentru reabilitarea a două unități de învățământ din Târnăveni

Mai mult de jumătate din populația școlară a municipiului Târnăveni va începe anul școlar 2023-2024 în clădiri reabilitate și dotate modern, ca urmare a implementării a două proiecte finanțate cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, care asigură derularea unor investiții în valoare totală de peste 7,75 milioane euro. Sumele nerambursabile atrase efectiv prin proiectele „Reabilitare, modernizare şi extindere Școala Gimnazială ”Traian” Târnăveni” și ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni” depășesc valoarea de 7,4 milioane euro, fiind pentru prima dată în istoria orașului când se investesc sume atât de importante pentru creșterea calității educației în acest oraș. Aceste două cereri de finanțare sunt contractate în cadrul Axei Prioritare 10 a Programului REGIO 2014-2020, pentru îmbunătățirea condițiilor din învățământ.

”Este pentru prima dată când un municipiu de talia Târnăveniului obține un volum atât de mare de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea infrastructurii educaționale. Aici nevoia este foarte mare și aceste două cereri de finanțare, cumulate, au un buget total care reprezintă peste 80% din bugetul total de venituri al orașului pe anul 2020. Acesta este rolul fondurilor europene: să sprijine dezvoltarea și să aducă un aport semnificativ la creșterea calității vieții cetățenilor. Dacă edilii nu ar fi pregătit aceste cereri de finanțare, orașul nu ar fi avut niciodată resursele necesare să asigure reabilitarea celor două școli, iar elevii ar fi ajuns, în cele din urmă, fie să meargă în alte localități, fie să nu mai frecventeze cursurile. Investițiile în domeniul educațional în cele șase județe ale regiunii – inclusiv aceste două proiecte contractate prin Programul REGIO în Târnăveni – depășesc 650 milioane lei, cumulat, pentru infrastructura școlară de nivel obligatoriu, în școli gimnaziale sau grădinițe, pentru colegiile tehnice și învățământul profesional, dar și pentru creșterea eficienței energetice în școli. Concret, noi estimăm că mai mult de 11.000 de elevi vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de studiu, cu sprijinul fondurilor europene atrase în regiunea noastră”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Finanțarea pentru cele două proiecte este acordată în cadrul Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în educație și  formare, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu, pentru Școala ”Traian” și pentru creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic, inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții, pentru Colegiul Tehnic. Obiectivul general al ambelor proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile.

  • Reabilitarea Școlii Traian

Resursele financiare necesare proiectului „Reabilitare, modernizare şi extindere Școala Gimnazială ”Traian” Târnăveni” sunt alocate prin Operațiunea 10.1B a POR 2014-2020, dedicată creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul fi definitivat până în 30 septembrie 2023, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 20.142.926,44 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 4,24 milioane euro (19.740.067,91 lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Proiectul își propune modernizarea clădirilor A și C a le școlii gimnaziale și reabilitarea și extinderea clădirii B, concomitent cu asigurarea condițiilor optime de participare la învățământul obligatoriu pentru 818 elevi. Cele trei clădiri vor beneficia de lucrări de consolidare, lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice, se va elimina igrasia, vor fi refăcute finisajele interioare și exterioare, vor fi schimbate toate instalațiile (de apă-canal, termice și de energie electrică), vor fi amenajate rampe de acces pentru persoane cu nevoi speciale și se vor reconstrui șarpantele și învelitoarele. Inclusiv spațiile exterioare vor fi modernizate, fiind creat un nou tip de iluminat exterior, arhitectural pentru fațade și cu nocturnă pentru terenul de sport nr. 1. Întreaga școală va beneficia de un complex sistem de siguranță, antiefracție și antiincendiu.

  • Modernizarea Colegiului Tehnic

Resursele financiare necesare proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni” sunt alocate prin Operațiunea 10.2 a POR 2014-2020, dedicată învățământului profesional, tehnic şi învățării pe tot parcursul vieții. Proiectul fi definitivat până în 30 noiembrie 2023, valoarea totală cererii de finanțare fiind de 17.950.458,41 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 3,17 milioane euro (14.799.112,56 lei), diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

În linii generale, proiectul propune investiții de la subsol și până în podul clădirii de pe str. Republicii, nr 30, inclusiv desfacerea ferestrelor și gurilor de aerisire obturate de la nivelul subsolului, desfacerea și refacerea finisajelor și a tuturor tencuielilor interioare afectate de igrasie. În exterior se urmărește realizarea unor hidroizolații verticale pe înălțimea fundațiilor și a elevației clădirii, în timp ce la fațade se va interveni cu decapare și curățare, iar ornamentele degradate se vor restaura. Practic, fiecare spațiu din clădire va fi modernizat, vor fi schimbate toate instalațiile, iar cele noi vor fi eficientizate din punctul de vedere al consumurilor. Unde este cazul se vor face recompartimentări și unitatea școlară va beneficia de dotări noi, inclusiv în domeniul IT.

Detalii despre cele două proiecte se regăsesc în Fișele de prezentare anexate acestui material de presă.

ADR Centru – Fisa proiect – Modernizare Școala Traian Târnăveni

ADR Centru – Fisa proiect – Reabilitare Colegiu Tehnic Târnăveni

Sursa: ADR Centru

One thought on “Peste 7 milioane euro pentru reabilitarea a două unități de învățământ din Târnăveni

  • 14 aprilie 2022 la 8:36
    Permalink

    „cresterea calitatii educatiei” …. Oare doar repararea fatadei si renovarile din interior duc la aceasta crestere ? Eu unul sunt sceptic…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.