PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PE URMĂTORII 6 ANI, APROBAT DE CONSILIERI

Planul strategic de dezvoltare al serviciilor sociale furnizate de serviciul public de asistență socială Târnăveni pentru perioada 2015-2020 a fost adoptat joi, 26 martie, de consilierii locali ai municipiului Târnăveni, reuniți în ședință ordinară.

Planul conține o serie de obiective strategice pentru perioada 2015-2020. Dintre acestea face parte şi crearea unui sistem coerent și integrat în ceea ce privește activitatea de asistență socială în municipiul Târnăveni. Se dorește realizarea unei baze informatizate cu date centralizate cu privire la toți beneficiarii de servicii sociale, acordate prin compartimentele Serviciului Public de Asistență Socială. De asemenea, crearea unei baze de date cu toți furnizorii de servicii sociale acreditați, instituții sau organisme cu implicare în domeniul social.

Un alt obiectiv este reprezentat de dorința de diversificare și dezvoltare a serviciilor de natură socială în funcție de nevoi, îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale prin acordarea unei forme de beneficiu social tuturor familiilor sau persoanelor aflate în situație de risc social ridicat sau crearea unor grupuri de suport pentru beneficiari în funcție de problemele cu care se confruntă.

Lista obiectivelor cuprinde și promovarea activităților de asistență socială în comunitate și implicarea comunității în problematica socială cu scopul de a combate riscul de excluziune socială a persoanelor vârstnice și tinerilor, dar și creșterea calității vieții acestora.

De asemenea, promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social, promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială, promovarea bunelor practici în domeniul asistenței sociale și contribuția la perfecționarea acestui domeniu, îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale și oferirea de servicii de protecția copilului și familiei cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa.

Serviciul public de asistență socială este principalul furnizor de servicii sociale. Reprezentanții serviciului aplică politici sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor grupuri sau comunități aflate în nevoie socială și are rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Mai multe informații aici. (pagina 30 din 58)