PLANURILE POLIŢIEI DIN TÂRNĂVENI

Activităţile care urmează să se desfăşoare în perioada următoare de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târnăveni vor fi orientate cu precădere în domeniul cooperării inter-instituţionale şi în domeniul ordinii publice. În ceea ce priveşte domeniul cooperării inter-instituţionale obiectivele care vor fi urmărite sunt consolidarea parteneriatului cu Consiliile locale de pe raza de competenţă, în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile publice locale, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, în sensul susţinerii financiare şi logistice a acţiunilor în domeniul siguranţei cetăţeanului, executarea activităţilor prevăzute in Planurile de colaborare cu cele şapte unităţi şcolare în anul şcolar 2012-2013 în ceea ce priveşte delicvenţa şcolară. În domeniul ordinii publice obiectivele care vor fi urmărite sunt realizarea obiectivelor conform direcţiilor de acţiune privind Strategia naţională de ordine publică 2010-2013, iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă şi alte structuri cu atribuţii în domeniul siguranţei publice, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii de natură judiciară, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă stradală şi a patrimoniului cetăţeanului, reducerea victimizării participanţilor la traficul rutier.