PNRR: Se prelungește perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru energie eoliană și solară

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din resurse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate se prelungește până la data de 22 iunie, a anunțat Ministerul Energiei.

“Ghidul specific-Condiţii specifice de accesare a finanţării din fonduri europene aferente PNRR “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană şi solară, cu sau fără instalaţii de stocare integrate”, aferent măsurii de investiţii I.1 din cadrul Componentei C6 Energie – Pilonul I.

PNRR: Se prelungește perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru energie eoliană și solară at

Citește articolul complet