POLIŢIŞTII, ÎN VIZITĂ LA COLEGIUL TEHNIC DIN TÂRNĂVENI

„Adolescenţa şi tinereţea reprezintă perioade din viaţă pe care fiecare încearcă să le savureze din plin şi să le prelungească atât cât poate. Unii reuşesc acest lucru, alţii se maturizează sau îmbătrânesc înainte de vreme, de cele mai multe ori din cauza neajunsurilor sau a problemelor, uneori prea împovorătoare.

Este o etapă din viaţă în care dorinţele sunt mai presus decât orice altceva, iar preocupările privind propria persoană capătă puternice rezonanţe. Tinerii ajung în postura de a fi nevoiţi să faţă faţă cerinţelor societăţii, însă adesea se văd neputincioşi în faţa acestor cerinţe, concomitent manifestându-se nevoia de singularizare de manifestare ca personalitate de sine stătătoare, de a ieşi din umbră, de a produce ceva ieşit din comun, excentric.
Din diverse motive – dorinţa de aventură, influenţa anturajului, probleme financiare, familiale sau faptul că uneori tinerii doresc să obţină prea mult în timp foarte scurt, aceştia ajung în sfera criminalităţii.

Delincvenţa juvenilă este un segment al criminalităţii care necesită o atenţie deosebită, având în vedere faptul că tinerii pot cădea cu uşurinţă în capcana infracţionalităţii, luând în considerare caracteristicile vârstei – teribilism în orice domeniu şi dorinţa de a gusta noul la orice pas.

Pentru prevenirea acestei categorii de acte antisociale s-au derulat diverse activităţi, printr-o bună cooperare intra şi inter-instituţională.

În această ordine de idei, în data de 24 februarie, elevii COLEGIULUI TEHNIC Tîrnăveni, au avut parte noi materii, predate de această dată, nu de profesori, ci de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

Subiectele dezbătute au urmărit cunoaşterea/conştientizarea cauzelor, a factorilor favorizanţi în geneza delincvenţei juvenile, a consecinţelor legale şi sociale în cazul comiterii de fapte antisociale de către persoane minore (răspunderea contravenţională şi penală a minorilor, efectele comiterii de infracţiuni în plan social) şi a diferitelor situaţii de victimizare în care pot fi implicaţi minorii. Totodată s-au discutat aspecte referitoare la droguri, tipuri de droguri şi efectele acestora, legislaţia actuală referitoare la drogurile aflate sub control naţional(infracţiuni şi pedepse).

Cu aceeaşi ocazie, la activitate au mai participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii Asociaţiei pentru Libertate şi Egalitate de Gen, care, în cadrul proiectului ”Corpul meu îmi aparţine”, au făcut o prezentare în sensul prevenirii abuzurilor sexuale îndreptate împotriva minorilor.

Cei 75 elevi participanţi la activităţi, au manifestat interes deosebit pentru subiectele dezbătute, iar activităţi de acest gen urmează să se desfăşoare în continuare în unitatea şcolară menţionată. (Compartimentul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii)