PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE

RECOMANDĂRI:
-asiguraţi-vă uşa cu vizor, încuietori sigure, lanţ de siguranţă şi nu lăsaţi cheia sub preş sau în cutia de scrisori; verificaţi dacă aţi asigurat uşa (inclusiv la balcon) şi ferestrele, mai ales dacă locuiţi la parter ori la ultimul etaj;
-nu deschideţi uşa necunoscuţilor, indiferent cine pretind că sunt; instruiţi-vă copiii cu privire la acest lucru;
-nu faceţi publică plecarea dumneavoastră de acasă şi rugaţi vecinii să vă supravegheze locuinţa; precodaţi la fel când aceştia sunt plecaţi;
-cheia legată la gâtul copiilor este cel mai evident indiciu ca aceştia sunt singuri acasă;
-nu lăsaţi bilete în uşă atunci când sunteţi plecat de acasă; rugaţi un vecin să ia eventuale facturi ori înştiinţări prinse în uşă;
-asiguraţi un iluminat corespunzător pe casa scării/curtea casei şi în preajma anexelor gospodăreşti;
-montaţi un interfon la intrarea în bloc sau cel puţin asiguraţi uşa cu un sistem clasic;
-nu păstraţi în casă sume mari de bani, nu faceţi publice valorile pe care le deţineţi şi mai ales nu vă laudaţi cu ele;
-în cazul în care aţi pierdut o cheie sau va schimbaţi locuinţa, înlocuiţi imediat încuietoarea sau lacătul;
-un aparat radio un funcţiune poate îndepărta un posibil infractor;
-nu daţi curs întâlnirilor propuse telefonic (de necunoscuţi) indiferent de motivul invocat de aceştia; după plecarea dumneavoastră locuinţa v-ar putea fi spartă;
-cereţi să vi se prezinte şi verificaţi cărţile de identitate/legitimaţiile persoanelor care îşi declina calităţi oficiale (polişişti, lucrători la Romgaz/Electrica/Romtelecom etc.);
-nu ezitaţi să întrebaţi persoanele străine (pe care le întâlniţi în bloc) pe cine caută;aceste întrebări descurajează posibilii infractori;
-fiţi atenţi la bagajele lor: natură, greutate, volum, culoare, etc.
-nu fiţi nepăsători faţă de vecinii vizitaţi sau care găzduiesc persoane dubioase;
-nu ezitaţi să anunţaţi POLIŢIA când observaţi că în jurul imobilului dvs. staţionează auto sau îşi fac apariţia persoane suspecte.

UNDE GREŞIŢI DUMNEAVOASTRĂ?

-lăsaţi deschise sau neîncuiate uşile locuinţei în timp ce lucraţi în grădină ori plecaţi la vecini chiar şi pentru un interval scurt de timp;
-încuiaţi uşa locuinţei însă lăsaţi cheia în broască/yală sau o puneţi sub preţ sau alte locuri vizibile ori uşor accesibile hoţilor;
-puneţi mătura în uşa- indiciu sigur pentru hoţi că nu-i nimeni acasă;
-păstraţi în locuinţă, uneori la vedere, sume mari de bani ori obiecte de valoare (bijuterii) şi chiar vă lăudaţi cu acestea;
-vă afişaţi ostentativ, în public purtând obiecte de podoabă de mare valoare cercei, lănţişoare, cruciuliţe, medalioane, verighete, brăţări, etc);
-nu asiguraţi un nivel minim de iluminare a curţii pe timpul nopţii;
-permiteţi persoanelor necunoscute să intre în curte ori locuinţă;
-angajaţi ori apelaţi prea uşor la serviciile unor persoane dubioase, uneori prea puţin ori necunoscute, predispuse la furturi, ignorând riscul pe care acest lucru îl prezintă (persoane necunoscute care va abordează sub diferite pretexte cu scopul de a intra in locuinţă şi ulterior de a sustrage bunuri,păstori de animale, muncitori cu ziua );
-renunţaţi prea uşor la cel mai bun prieten al omului: CĂINELE;
-vă lăsaţi înduplecaţi prea uşor de laudele si urările de bine pe care vi le fac ori necazurile pe care cerşetorii pretind că le au; ATENŢIE LA CERŞETORI. MAJORITATEA LOR SUNT HOŢI!
-în cazul în care constataţi că locuinţa v-a fost prădată anunţaţi imediat POLIŢIA, şi nu pătrundeţi în câmpul infracţional distrugând astfel probele (amprentele);
-nu cunoateţi caracteristicile de identificare ale bunurilor de valoare inclusiv sumele de bani, sustrase (tip, marcă, serie, număr, culoare, semne particulare);
-nu întotdeauna răspundeţi complet şi sincer la întrebările ce vă sunt adresate de către organele judiciare;

PREVENIREA FURTURILOR DIN BUZUNARE, POŞETE, SACOŞE.

Chiar dacă mulţi suntem tentaţi să privim furturile din buzunare şi poşete (sacoşe), fie că se petrec în mijloacele de transport în comun, fie în locurile aglomerate (pieţe, magazine), drept o infracţiune măruntă, o “găinarie” fără un pericol social deosebit, în realitate lucrurile nu stau deloc aşa. Cine crede astfel, nu are decât să privească în ochii disperaţi ai pensionarului, ai agricultorului, ai muncitorului obişnuit sau ai oricărui alt reclamant, care într-o fracţiune de secundă, a rămas fără agoniseala unei luni trecute şi fără sursa de a trăi a lunii viitoare. Furturile din buzunare, fenomen cu un impact negativ asupra populaţiei, victima cazându-i de cele mai multe ori cetăţeni care aparţin păturii modeste a societăţii, se situează pe primul loc în rândul infracţiunilor judiciare, iar legislaţia le încadrează în categoria infracţiunilor “calificate”.

RECOMANDĂRI:
-evitaţi să vă înghesuiţi şi nu permiteţi să fiţi inghesuiţi ( în pieţe, magazine, mijloace de transport, etc.);
-cănd sunteţi însoţit de cunoştinţe, încercaţi să vă supravegheaţi reciproc în locurile aglomerate;
-dacă în aglomeraţie vă simţiţi înghesuit de persoane dubioase, încercaţi să vă schimbaţi locul; nu vă lăsaţi păcăliţi de ţinuta lor vestimentară impecabilă;
-fiţi atenţi tot timpul la persoanele care vă stau în apropiere; încercaţi să reţineţi cât mai mute semnalmente ale celor care vi se par suspecte (înalţime, constituţie, vestimentaţie, cicatrici, semne particulare, alte detalii, etc.);
-dacă plecaţi cu mulţi bani la dumneavoastră, nu trebuie puşi toţi în acelaşi buzunar; evitaţi să verificaţi prin pipăire locul unde ţineţi banii şi nu îi număraţi în văzul altora;
-aveţi grijă de buzunarele exterioare; este recomandabil ca banii să fie ţinuţi în buzunarele interioare ale vestimentaţiei şi nu în acelşi loc cu actele personale ori cheile;
-portofelul nu se aşează niciodată în plase (pungi, sacoşe) ori deasupra cupărăturilor; purtaţi telefonul mobil într-un loc sigur (port-telefon, buzunar interior);
-o poşetă atârnată pe umăr este la discreţia hoţilor aceasta poatând fi tăiată!
-pe cât posibil nu vă indepărtaţi de bagaj, ţineţi-l în faţa dumneavoastră ori încredinţaţi-l unui prieten!
-nu vă lăsaţi atras în locuri retrase pentru a cumpăra ceva de ocazie, oricât de avantajos vi s-ar părea;
-atenţionaţi , supravegheaţi, sfătuiţi şi ajutaţi semenii (femeile, copiii, persoanele cu handicap ori cele în vârstă) când apreciaţi că ar putea deveni victime; nu vă lăsaţi intimidaţi de şuţi (hoţi de buzunare) şi încercaţi să-i reţineţi până la sosirea poliţiei.

FURTURILE DIN MAGAZINE, SOCIETĂŢI COMERCIALE

RECOMANDĂRI:
-instalaţi-vă un sistem de iluminare cu senzor de perimetru pentru iluminarea împrejurimilor;
-montaţi-vă sisteme de pază si alarmare;
-camerele de luat vederi cu circuit închis pot fi de mare ajutor la identificarea infractorilor; o oarecare pretecţie pe termen scurt oferă şi camerele mascotă (nefuncţionale);
-instituiţi pe cât posibil pază umană pe timpu nopţii, în magazin ori în afara acestuia;
-asiguraţi iluminatul de securitate pe timpul nopţii în unitate: poate fi descurajant pentru hoţi;
-folosiţi tocuri şi uşi realizate din materiale dure; montaţi încuietori sigure, grilaje metalice rezistente la acţiune mecanică;
-la terminarea programului verificaţi dacă aţi asigurat uşile (de acces, interioare) şi geamurile;
-instruiţi-vă personalul! Angajaţii trebuie sa cunoască regulile de bază ale meseriei de comerciant-modul de păstrare/manipulare a valorilor monetare, vigilenţă în relaţiile cu publicul, spirit de observaţie, etc.;
-sporirea atenţiei angajaţilor mai ales în unităţile de tip “autoservire” ;
-dacă este posibil încuiaţi/închideţi magazinul prin interior;
-aranjaţi vitrinele cu bunuri fără valoare,vitrine/tejghele din sticlă trebuie sa fie fixate astefel încăt sa nu poate fi delasate sau împinse,încuietorile să fie de bună calitate, iar accesul la chei controlat;
-casele de bani de bună calitate,iar banii lichizi si obiectele de mare valoare să nu fie lăsate în acestea pe timpul nopţii; acestea trebuie amplasate cât mai ferit posibil, iar accesul la ele sa fie cat mai greu;
-obiectele de valoare pot fi protejate prin scoaterea acestora pe timpul nopţii din vitrine/magazin şi păstrarea lor intr-un alt loc bine asigurat(eventual la domiciliu); nu uitaţi că aţi putea fi urmărit de tălhari;
-oglinzile vă pot ajuta să supravegheaşi ceea ce se întămplă în colţurile unde nu ajungeţi cu privirea;
-depuneţi zilnic la instituţiile financiar bancare, la încheierea programului sumele încasate peste zi,eventual schimbaţi traseul de deplasare spre acestea, iar dacă suma de bani este mare ar bine să fiţi insoţiţi;