PRIMĂRIA S-A ASOCIAT CU ANSAMBLUL KOKENES

Consiliul Local a aprobat asocierea cu Asociaţia Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici – Ansamblul de Dansuri Populare Kokenes prin intermediul unui protocol similar cu cele realizate cu fanfara Armonia şi Junii Târnavei. Protocolul prevede ca autorităţile locale să asigure spaţiu pentru spectacole şi sprijin financiar pentru instruirea, dotarea şi participarea Ansamblului la diferite manifestări. În schimbul sprijinului Ansamblul Kokenes se obligă să participe la orice manifestare cultural artistică sau eveniment organizat de Primărie. Ansamblul de dansuri populare Kokenes a luat fiinţă în anul 2005 şi are în repertoriu dansuri româneşti, maghiare, ţigăneşti şi săseşti, caracteristice a 13 zone folclorice din Transilvania. Ansamblul cuprinde patru generaţii de dansatori şi are la activ peste 100 de reprezentaţii.