Primarul din Bahnea şi-a încetat mandatul

jors

Prefectul judeţului Mureş, dr. Lucian Goga, a semnat marţi, 1 martie 2016, Ordinul nr. 66/2016, de constatare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Bahnea, al domnului Jors Ioan.

Potrivit referatului justificativ care a stat la baza emiterii Ordinului amintit, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) litera ”e” și art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului, iar ”Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului”.
Prin Sentința penală nr. 42/04.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Tîrgu-Mureş în dosarul nr. 567/43/2012, domnul Jors Ioan a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 253 ind. 1 Cod penal, conflict de interese, acestuia fiindu-i interzise, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal şi anume: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 10 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal, şi anume: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 86 ind. 1, 86 ind. 2 şi art. 71 alin. 5 Cod penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 5 ani, urmând ca pedeapsa complementară să se execute numai în cazul anulării sau revocării suspendării.
Recursurile formulate împotriva acestei sentințe au fost respinse ca nefondate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 153/A/04.06.2014 pronunțată în același dosar.
Ca urmare a rămânerii definitive a Sentinței penale nr. 42/04.10.2013 a Curţii de Apel Tîrgu-Mureş, Instituția Prefectului – Județul Mureș i-a solicitat secretarului comunei Bahnea întocmirea şi înaintarea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa nr. 8395/06.10.2014.
Secretarul comunei Bahnea, domnul Dudilă Augustin, a înaintat însă un răspuns, înregistrat la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş sub numărul 3737/03.11.2014, în care apreciază că „…legiuitorul nu a intenționat să dispună încetarea mandatului de primar în cazul în care acesta a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată” și că „textul legal invocat nu se aplică în cazul primarului condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării acesteia”.
Instituția Prefectului – Județul Mureș a revenit cu mai multe cereri către secretarul comunei Bahnea, care, însă, a refuzat să transmită referatul amintit, iar la unele nu a răspuns.
Ca urmare a creării acestei situaţii, Instituţia Prefectului – Județul Mureș a procedat, în data de 19.11.2014, la sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. 1 din Codul penal, de către domnul Dudilă Augustin, la sesizarea DNA (în data de 31.03.2015) şi a instanţei de judecată (în data de 6.05.2015).
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni a dispus, printr-o ordonanţă din data de 21.04.2015, pronunţată în dosarul nr. 1032/P/2014, neînceperea urmăririi penale împotriva numitului Dudilă Augustin, deoarece, în aprecierea organului de urmărire penală, fapta de abuz în serviciu nu există.
În ordonanţa de clasare, organul de cercetare penală a apreciat că „referatul semnat de secretarul comunei” cerut de art.16 alin. 2 din Legea 393/2004 „are un caracter formal, informativ, nefiind esenţial conţinutul acestuia”, iar „condiţia esenţială (…) pentru încetarea de drept a mandatului primarului o constituie existenţa unei condamnări definitive la o pedeapsă privativă de libertate a primarului, respectiv închisoarea, indiferent de modalitatea de individualizare judiciară a executării acesteia”.
Sesizarea adresată de prefect Direcției Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu-Mureș, împotriva numitului Dudilă Augustin, pentru săvârșirea aceleiași infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. 1 din Codul penal, a fost redirecţionată către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, fiind conexată cu plângerea precedentă depusă la această instituţie şi soluţionată împreună cu aceasta.
Instituţia Prefectului – Județul Mureș a formulat şi o acţiune în instanţă, având ca obiect „obligaţia de a face”, prin care a solicitat obligarea secretarului comunei Bahnea, Dudilă Augustin, la întocmirea şi înaintarea referatului conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, cât şi să răspundă la adresa 4108/30.03.2015. Acțiunea civilă a format obiectul dosarului nr. 1106/102/2005, în care Tribunalul Mureş s-a pronunțat prin Sentința nr. 1035/02.10.2015 în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, ca inadmisiblă. Împotriva acestei sentințe a fost promovată de către Instituţia Prefectului – Județul Mureș calea de atac a recursului, care însă a fost respins în 24.02.2016 de Curtea de Apel Tîrgu-Mureș, prin sentinţă defnitivă.
Având în vedere rezoluţiile Parchetelor şi hotărârile instanţelor de judecată sesizate, ca urmare a epuizării tuturor căilor legale de acţiune în legătură cu obligarea secretarului comunei Bahnea de a întocmi referatul prevăzut de lege, prefectul județului Mureș a decis emiterea Ordinului 66/2016, de constatare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Bahnea, al domnului Jors Ioan.
Facem precizarea că în emiterea acestui Ordin s-a ţinut cont şi de Decizia nr. 18/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit căreia „Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81 – 82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Foto: Zi de Zi