PROFESORII COLEGIULUI TEHNIC LA SIMPOZIONUL DIN CLUJ

Casa Corpului Didactic Cluj, in parteneriat cu SIVECO Romania, a organizat in perioada 22 – 24 martie 2013 la Hotel Belvedere din Cluj-Napoca, simpozionul „Inovatie si creativitate in predarea disciplinelor din aria curriculara Tehnologii”, derulat in cadrul proiectului „Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii”. Simpozionul a reunit peste 150 de participanti, printre care si cadre didactice din Tarnaveni. Obiectivul general al proiectului a urmarit dezvoltarea competentelor in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii pentru 800 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din judetele Cluj, Bihor, Mures si Sibiu, printr-un program modern de formare continua. De la Colegiul Tehnic Tarnaveni au participat profesorii Maria Eugenia Csiszar, Maria Mathe şi Mirela Bogdan. Proiectul a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.