Profesorul Fola- o viață la catedră

fola nicolae

Admirat de unii, temut de alții pentru seriozitatea și uneori asprimea cu care își întâmpină elevii, dar și colegii, însă deopotrivă respectat și de unii și de alții, profesorul Fola și-a pus amprenta asupra a generații de absolvenți.

Nicolae Victor Fola este una dintre figurile importante și originale ale pedagogiei târnăvene.

Născut în Târnăveni, la 16 octombrie 1949, profesor la catedra de științe socio-umane și istorie, la Colegiul Tehnic Târnăveni, absolvent al Liceului Teoretic “Al. Sahia”, respectiv licențiat în istorie (Facultatea de Istorie a Universității “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), în anul 1972 și a Facultății de Filosofie a aceleași universități (1980).

NICOLAE FOLA

Între anii 1973-1979 a predat, în urma repartizării, în comuna Valea-Largă, Mureș, (timp de un an-1974/1975 a fost director al Școlii Valea-Largă (Valea-Fratii) , iar între 1975-1979 director educativ în aceași instituție. În anul 1979 în urma susținerii concursului, a intrat ca profesor titular la Școala Generală nr. 3 din Târnăveni și a predat și discipline de profil socio-uman în cele două licee ale actualului municipiu. Profesor gradul I, din anul 1990 funcționeză ca titular la Colegiu Tehnic Târnăveni.

Din anii 1983-1984 este responsabil al Subfilialei Târnăveni a Societății de Științe Istorice din România. A reprezentat, ca urmare, filiala județeană a menționatei societăți la Lectoratele de vară din anii 1986, 1987, 1988 de la Cluj-Napoca, 1995, tot la Cluj și 1997, la Sibiu, având șansa să publice în revista societății “Studii și articole de istorie”.

Majoritatea studiilor sale au fost publicate în „Marisia”, revista Muzeului Județean Mureș, dar și în “Bibliografia istorică a României”, volumele VIII și IX. Între 1982-1989 a colaborat strâns cu Casa de Cultură Târnăveni, în cadrul Universității populare (cultural-științifice), în probleme de educare și informare în profilele specialităților pe care le deține, reprezentând localitatea la consfătuirile județene și interjudețene (Mediaș, februarie 1983).

Este doctor în istorie, titlul tezei sale de doctorat este: ”Școlile arhidiecesane ale Blajului între anii 1850-1918”. De-a lungul activității sale a publicat o serie de studii legate de istoria Tarnăveniului și de istorie zonală.

În cursul anului 2003 a apărut lucrarea „Târnăveni-cercetare monografică”, al cărei coordonator este (dar și autor, în proporție de peste 80%), având cca 350 pagini.

Pentru documentarea în redactarea celor două lucrări menționate, dar și pentru studii (de dimensiuni mai mici)și articole, a studiat și redactat după materiale provenite din arhivele din Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Biblioteca Universitară din Cluj, cea a Institutului de Istorie “George Bariț”, Biblioteca Județului Mureș și Biblioteca “Teleki”, Biblioteca “Astrei” din Sibiu și Biblioteca Muzeului Județului Alba, Biblioteca documentară “Timotei Cipariu” și cea a Institului Teologic din Blaj, respectiv Biblioteca documentară “Bethlen” din Aiud.

Materialele pe care le-a publicat, în decursul timpului, pe domenii,vizând pagini de istorie locală și zonală, istoria învățământului și a culturii cuprind următoarele titluri:

1. “Aspecte privitoare la rolul şcolii din zona Târnavelor în promovarea cauzei naționale în perioada dualismului austro-ungar”, în “Studii și articole de istorie”, București, LVII-LVIII, 1988, p. 213-221;
2. “Activitatea asociației culturale “Astra” în zona Târnavelor și contribuția sa la lupta pentru desăvârșirea unității naționale românești în perioada 1867-1918”, în “Marisia”, XV-XXI, Tg. Mureş, 1985-1992, p. 285-293;
3. “Aspecte privitoare la promovarea educației și culturii, în activitatea departamentului Târnăveni (Diciosânmartin) al “Astrei” în perioada interbelică”, în “Educație și cultură”, nr. 3-4, Târgu-Mureș, 1995, p. 76-81;
4. “Aspecte privind activitatea social-politică a dr. Romul Boilă în perioada interbelică” (prima parte publicată în ”7 zile târnăvene”, an I, nr. 16, din 19-26 iunie 1996, p. 7 și integral în ”Marisia”, XXV, 1996, p. 379-392;
5. Coautor la “Carbidul românesc în pragul mileniului al III-lea Târnăveni, cetate a chimiei românești” (1916-1996), Editura Tipomur, Tg. Mureş, 1996;
6. “Mișcarea națională a românilor din zona Târnavei Mici între anii 1900-1918”, în “Acta Musei Napocensis”, nr. 33, Istorie, 1997, p. 125-143;
7. “100 de ani de la înființarea despărțământului Târnăveni al ”Astrei”, în “Cuvântul liber”, Tg. Mureș, nr. 257/20 decembrie 1990, p.3;
8. “Târnave și Târnăveniul în contextul datelor toponimiei”, în “Cuvântul liber”, an VI, nr. 437(1595), din 15 iunie 1995, p. 3 și 8 și “Târnava”, an II, 1992, p. 2 și 5;
9. “Prefectul pașoptist Vasile Moldovan”, în “Târnava”, an III, 1992, p. 2, în numărul 7(1993), p. 2, în numărul 9(1993), p.7;
10. “Târnăveniul-dezvoltare social-istorică și repere ale evoluției cultural-spirituale”, în “Târnava”, nr. 8(1993), p. 1 și 8;
11. “Romul Boilă și mișcarea de emancipare a românilor din zona Târnavei Mici până la Marea Unire”, în “Târnava”, an VI, 1996, nr. 4-5, p. 17-18 și același articol, în “7 zile târnăvene”, an I, nr. 7-9, aprilie-mai 1996, p. 3-4;
12. “Aspecte privitoare la activitatea liberalilor din județul Târnava Mică după primul război mondial”, în “Glasul Mureșului”, din 14 decembrie 1997, p. 3;
13. “Asociația transilvană…Târnava Mică între anii 1890-1948”, în “Târnăveni 725”, ziar jubiliar, 8 iunie 2003, p.6;
14. “Fenomene istorice și demografice în valea Târnavei Mici din Evul Mediu până astăzi, în conformitate cu date ale toponimiei”, în “Angustia”, Sf. Gheorghe, nr. 4, 1999, p. 191-195;
15. “Aspecte privind dezvoltarea școlilor Blajului între anii 1850-1880”, în “Marisia”, XXVII, 2003, p. 263-272;
16. “Aspecte privitoare la evoluția Gimnaziului Superior Greco-Catolic din Blaj între anii 1880-1918”, în “Marisia”-istorie, arheologie, XXVIII; 2006, p. 227-242;
17. “Situația școlilor secundare românești din Transilvania și preocupările profesorilor de îmbunătățire a activității lor”, prezentate în revista “Luceafărul” în “Târnava”(revista de filosofie și literatură), an XIII, nr. 5-6/2004, Târgu-Mureș, p. 33-34.

Este, de asemenea, autorul a zeci de studii, concepții privitoare la istorie și societate, opinii și articole privind metodica predării istoriei și științelor socio-umane publicate în reviste de specialitate sau periodice. În anul 2007 obține doctoratul în istorie, sub îndrumarea cercetătorului științific dr. Gelu Neamțu.

În timp a desfășurat o strânsă colaborare cu Biblioteca Municipală Târnăveni, respectiv cu regretatul profesor Gheorghe Moldovan, între anii 1982-2013, dar și cu Muzeul Municipal. Între anii 1983-1989 a colaborat cu Casa de Cultură Mihai Eminescu din Târnăveni, coordonând activitățile de conferințe științifice și cele de educare a tineretului și adulților.

În anul 2008 primește Diploma de onoare din partea Colegiului Tehnic Târnăveni, iar în anul 2015 din partea Primăriei Municipiului, în cadrul campaniei 10 pentru Târnăveni, primește Diplomă de apreciere pentru întreaga carieră.

fola 1

fola 2

Astfel, putem afirma cu certitudine o viață de om petrecută la catedră, dedicată educației și studiului. Într-o lume în care a fi dascăl este o artă și o provocare profesorul Fola cu siguranță este o figură vie în memoria generațiilor trecute, dar și prezente.

fola 3