PROGRAM PRELUNGIT LA EVIDENȚA PERSOANELOR

Având în vedere că în data de 02 noiembrie 2014 au loc alegerile pentru desemnarea preşedintelui României, vă informăm asupra programului de lucru cu publicul al SPCLEP Târnăveni, din săptămâna premergătoare acestui eveniment:
– în data de 27.10.2014 – 07:00 – 15:00
– în data de 28.10.2014 – 07:00 – 19:00
– în data de 29.10.2014 – 07:00 – 15:00
– în data de 30.10.2014 – 07:00 – 15:00
– în data de 31.10.2014 – 07:00 – 13:00
– în data de 01.11.2014 – 08:00 – 16:00
– în data de 02.11.2014 – 08:00 – 21:00

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţa nr.97/2005:

Art. 19. – (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
(2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).
(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).
Art. 20. – (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Pentru punerea în legalitate cu carte de identitate, persoanele solicitante vor trebui să completeze o cerere şi să prezinte următoarele documente:
– actul de identitate vechi şi cartea de identitate(dacă e cazul)
– certificatul de naştere al solicitantului, în original şi copie;
– certificatul de căsătorie(dacă e cazul), în original şi copie;
– certificatul de căsătorie al părinţilor pentru copilul minor(dacă e cazul), în original şi copie;
– sentinţa de divorţ(dacă e cazul), în original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor minori ai solicitantului, cu vârsta sub 14 ani(dacă e cazul), în original şi copie;
– dovada adresei de domiciliu( contract de vânzare-cumpărare, adeverinţă de la registrul agricol sau orice alt document încheiat în condiţii de legalitate prin care se poate dovedi proprietatea asupra spaţiului de locuit), în original şi copie;
– consimţământul de accept în spaţiu al proprietarului, dacă proprietar este o altă persoană decât solicitantul, dat în faţa poliţistului de ordine publică sau la notar;
– dovada achitării contravalorii actului de identitate în valoare de 7 lei;
– dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei.
Dacă solicitanţii de carte de identitate nu pot prezenta toate documentele menţionate mai sus, acestora li se poate întocmi o carte de identitate provizorie, pentru care vor trebui să prezinte documentele de mai sus pe care le mai deţin, precum şi :
– 3 poze format 3 x 4 cm, cu bandă albă de 7 mm:
– dovada achitării contravalorii actului de identitate în valoare de 1 lei;
– dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei.
Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon 0265-443417 sau să consultaţi site-ul serviciului, la adresa evidenţa.primariatarnaveni.ro .