RecentStirea zileiStiri locale

Proiect pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din municipiul Tarnaveni

Municipiul Tarnaveni implementeaza prin PNNR proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din municipiul Tarnaveni”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de învăţământ din unitatile de învățământ de pe raza municipiului Tarnaveni, atât din punctul de vedere al mobilierului şi materialelor didactice aferente spațiilor utilizate în activitatea didactică, cât şi îmbunătățirea infrastructurii IT din cadrul acestor unități.

Prin acest proiect, se va realiza furnizarea de mobilier şi echipamente IT pentru unitățile şcolare de pe raza Municipiului Târnăveni, precum şi dotarea cu materiale didactice adecvate pentru salile de clasa, cabinete şi laboratoare şcolare, inclusiv cu echipamente specifice.

Centralizându-se la nivelul UAT Târnăveni analizele de nevoi inaintate de către unitățile de învăţământ, investiția propusă în cadrul proiectului constă în:

Dotarea a 4 cabinete de informatică, câte unul pentru fiecare unitate şcolară care nu are cabinet de informatică modern, fiecare având stații de lucru pentru elevi şi cadre didactice, dispay interactiv, imprimantă multifuncțională, sistem audio, cameră videoconferință, scanner portabil de documente, router wifi;

Dotarea cu mobilier şcolar a unui număr de 121 săli de clasa din cele 6 unități școlare, care vor cuprinde bănci şcolare individuale și scaune reglabile pe înălţime, dulapuri individuale, catedre şi scaune pentru cadrele didactice, dulapuri pentru materiale didactice, etajere, suporturi planşe, mese pentru calculatoare. Distribuirea acestor produse se va face in funcție de solicitarile transmise prin Analiza de nevoi realizată la nivelul şcolilor. Mobilierul este diferenţiat pe niveluri de învăţământ şi adaptat fiecarei unităţi şcolare.

Dotarea cu mobilier şcolar a unui număr de 121 săli de clasa din cele 6 unități școlare, care vor cuprinde bănci şcolare individuale şi scaune reglabile pe înălțime, dulapuri individuale, catedre şi scaune pentru cadrele didactice, dulapuri pentru materiale didactice, etajere, suporturi planşe, mese pentru calculatoare. Distribuirea acestor produse se va face in funcție de solicitarile transmise prin Analiza de nevoi realizată la nivelul şcolilor. Mobilierul este diferențiat pe niveluri de învăţământ şi adaptat fiecarei unităţi şcolare.

Dotarea unui număr de 125 sali de clasă cu echipamente TIC, din cele 6 unități școlare, care vor cuprinde dispay interactiv, laptop, imprimantă multifuncțională, sistem audio, cameră videoconferință, scanner portabil de documente.

Dotarea a 5 cabinete şcolare multidisciplinare, câte unul pentru fiecare unitate şcolară cu nivel de învățământ gimnazial si liceal, cu mobilier specific şi materiale specifice, inclusiv echipamente digitale, care vor conține bănci şcolare şi scaune pentru elevi, catedre şi scaune pentru cadrele didactice, dulapuri pentru materiale didactice, suport pentru planşe, etajere, display interactiv, laptop pentru cadrele didactice, imprimantă multifuncțională, scanner portabil documente, sistem audio, cameră videoconferință, materiale didactice specifice ariei curriculare.

Dotarea a 5 săli de sport cu echipamente şi materiale necesare desfăşurării activităților sportive in cadrul unității structură, câte una pentru fiecare şcoală cu nivel de învăţământ gimnazial si liceal

Dotarea a 4 laboratoare mutidisciplinare de ştiinţe, cu echipament digital, constând în display interactiv, laptop, imprimantă multifuncțională, sistem audio, cameră videoconferință, scanner portabil pentru documente, câte unul pentru fiecare şcoală cu nivel de învățământ gimnazial si liceal

Dotarea a 5 laboratoare mutidisciplinare de ştiinţe, altele decât informatică, câte unul pentru fiecare şcoală gimnaziala sau liceu, cu mobilier specific și materiale specifice, care vor conține mobilier specific şi scaune ergonomice pentru elevi, catedre şi scaune pentru cadrele didactice, dulapuri pentru materiale didactice, suport pentru planse, etajere, materiale didactice specifice fiecărei discipline.

Dotarea a 5 cabinete de asistență psihopedagogică, care vor cuprinde mobilier specific, echipamente digitale, materiale didactice specifice, soft-uri specializate pentru activitati de asistență psiho-pedagogică, câte unul pentru fiecare şcoală cu nivel de învățământ gimnazial si liceal.

Dotarea a unui atelier de practică pentru învăţământul profesional şi tehnic, care va cuprinde atât mobilier specific, echipamente, materiale didactice specifice pregătirii practice a elevilor, cât și echipamente IT necesare desfășurării activităților de pregătire practică.

Proiectul a fost aprobat azi de Consiliul local Târnăveni si poate fi vazut AICI.