Portalul municipiului Târnăveni

RecentStirea zileiStiri locale

Proiect pentru parc fotovoltaic de peste 15.000 de mp pe strada Păcii

Consiliul local Târnăveni a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire, racordare la sistemul energetic national,” a terenului in suprafata de 15700 mp, din care 10139 mp este situat in intravilan, iar 5561 mp in extravilanul mun. Tarn, str. Pacii F.N., beneficiar- S.C. Wiki-Wiki Management S.R.L. cu sediul in Tarnaveni, str. Pacii, nr. 82, cu o valabilitate de 6 ani.

Conform PUG, terenul studiat se afla pe teritoriul administrativ al municipiului Tarnaveni, UTR 8, cu o suprafata totala de 15700 mp, partial in intravilan- 10139 mp, subzona A- activitati de productie agricola subzona Li- zona de locuinte individuale, dotari aferente si partial in extravilan arabil- 5561 mp, inscris in CF nr. 50851 Tarnaveni, proprietar- Biro Alexandru, teren situat in Mun.Tarnaveni, str. Pacii, F. N.

Conform PUG, zona studiata apartine categoriei de folosinta arabil.

Accesul la amplasament se va realiza din partea de sud, din drumul de acces existent care face legatura terenului cu str. Pacii, prin intermediul unui drum pietruit.

Realizarea obiectivului propus va duce la o mai buna utilizare a terenului, noua functiune fiind mai solicitata.