Proiect: Studiu de oportunitate pentru achiziția de autobuze

Consiliul local Târnăveni va discuta joi un proiect de hotarare privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”. Scopul studiului este de a analiza, diagnostica și a formula propuneri cu privire la dezvoltarea transportului public realizat cu autobuzele în municipiul Târnăveni, prin prisma achiziției de autobuze noi, ecologice, prin analiza elementelor economice, tehnice și de dezvoltare urbană durabilă.

Astfel, se propune achiziționarea a 7 autobuze electrice noi și realizarea infrastructurii necesare pentru alimentarea acestora la capete de linie.

12.1-Anexa-SO-Achizitie-Autobuze