Proiecte discutate în ședința Consiliului Local

Consiliul local Târnăveni se va întruni joi 28 ianuarie în cadrul ședinței ordinare a lunii ianuarie. Iată proiectele care vor fi discutate conform ordinii de zi:


  1. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2021 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni
    .
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului ”Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”
  3. Proiect de hotarare privind disponibilizare mijloc fix Dacia Logan.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli.
  5. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru Serviciul public SPCLEP Tarnaveni.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local
  8. Raport de evaluare a activitatii desfasurate de Politia Locala Tarnaveni in anul 2020.

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.