Proiectele ședinței Consiliului local din luna noiembrie

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi 24 noiembrie în cadrul ședinței ordinare din această lună. Iată care sunt acestea:


Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2022.

Proiect de hotarare privind aprobarea numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2022-2023.

Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Târnăveni a sumelor reprezentand reduceri procentuale pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării  Anexei la H.C.L. nr. 89/07.07.2022  privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022.

Proiect de hotarare privind completarea preambulului Hotarârii nr. 101/25.08.2022.

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului înscris în CF nr. 57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS)

Proiect de hotarare privind instalarea unor indicatoare rutiere.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii