Proiectele ședinței de consiliu din luna martie

Consiliul local Târnăveni se întrunește joi în ședință ordinară. Iată proiectele care vor fi discutate pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire si dotare baza sportiva in Custelnic, municipiul Tarnaveni
 2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2021.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Tarnveni pe anul 2022.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.al-II- lea  al anului școlar 2021-2022.
 6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ din municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS-COV-2” , Cod SMIS 2014+:143240,  care se va implementa în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare(POIM).
 7. Proiect de hotarare privind privind aprobarea inventarierii patrimoniului  privat al municipiului Târnăveni pe anul 2021
 8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Normelor procedurale de închiriere prin licitație publică și atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Târnăveni.
 9. Proiect de hotarare privind completarea anexei cu pășunile aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, aprobarea scoaterii la licitație a loturilor neînchiriate  și aprobarea documentatiei de licitatie.
 10. Proiect de hotarare privind acordul Municipiului Târnăveni, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj de către SNGN Romgaz SA Târgu Mureș, pe terenul proprietate privată a Municipiului Târnăveni.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea completării contractului cadru de închiriere pentru locuințele de serviciu care aparțin domeniului privat al Municipiului Târnăveni.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, până la atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație deschisă.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului TÂRNĂVENI, versiunea revizuită.
 14. Raport privind activitatea Bibliotecii Municipale Tarnaveni pe anul 2021.
 15. Dosar nr.670/102/2022 inregistrat la Tribunalul Mures avand ca obiect : litigii cu Curta de Conturi.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii.

One thought on “Proiectele ședinței de consiliu din luna martie

 • 31 martie 2022 la 12:26
  Permalink

  Interesant punctul 3. Se discuta activitățile din anul 2021. Suntem restanțieri la toate capitolele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.