RecentStirea zileiStiri locale

Proiectele ședinței ordinare a Consiliului local Târnăveni din luna aprilie

Consiliul local Târnăveni se întrunește azi de la ora 14.00 în cadrul ședinței ordinare a lunii aprilie. Iată proiectele care se vor afla pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2022.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  4. Proiect de hotarare privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Târnăveni și SC SWISO SISTEM SRL Ploiești, unitate protejată autorizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Târnăveni.
  7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.49/31.03.2022.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei aferentă anului 2023 care va fi plătită de municipiul Târnăveni în calitate de membru către ADI „ ECOLECT MURES”.
  10. Raport privind activitatea Bibliotecii Municipale Tarnaveni pe anul 2022.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate închirierii (ANL), prezentata în ordinea de prioritate, pentru anul 2023

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii