PROIECTUL BUGETULUI PE 2015 POATE FI CONSULTAT

Proiectul bugetului general al municipiului Târnăveni, pe anul 2015 – Anexele nr. 1-23 – poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, camera 11, precum și pe www.primariatarnaveni.ro, la secțiunea Anunțuri.

În termen de 15 zile calendaristice de la afișare, cei interesați pot trimite opinii, sugestii sau propuneri cu valoare de recomandare.

Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, prin fax la numărul 0265.44.63.12 sau e-mail, la adresa office@primariatarnaveni.ro.