Publicarea PROIECTULUI Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2021

A N U N Ț

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art.39 din Legea  nr 273/2006 privind finanțele publice locale,  Primarul municipiului Târnăveni aduce la cunoștința publicului, Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021.

Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021 – Anexele nr. 1-23  pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, cam. 11, precum și pe www.primariatarnaveni.ro la secțiunea  INFORMAȚII PUBLICE/Buget local.                       

În termen de 15 zile calendaristice de la afișare, cei interesați pot trimite  opinii, sugestii sau propuneri cu valoare de recomandare. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Municipului Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7, prin fax la numărul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatarnaveni.ro .

One thought on “Publicarea PROIECTULUI Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2021

  • 6 aprilie 2021 la 10:07
    Permalink

    CE COINCIDENȚĂ DE NUME LA DEPARTAMENTUL ECONOMIC. SĂ FIE VORBA OARE DE ANGAJARILE INTRE NEAMURI DE CARE VORBEA DOMNUL PRIMAR? Acolo la final, semnături, ștampile etc…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.