Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM MURES în luna MARTIE 2021

La sfârșitul lunii Martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă MUREȘ erau înregistrați 6703 șomeri (din care 3098 femei), rata șomajului fiind de 2,85%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,74% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,11 pp.
Din totalul de 6703 persoane înregistrate în evidențele AJOFM MURES, 2052 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4651 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4747 șomeri provin din mediul rural și 1956 sunt din mediul urban.


Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Total 6703
< 25 ani 1101
între 25-29 -398
între 30-39 -1344
între 40-49 -1815
între 50-55 -984
peste 55 ani -1061

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mureș (45,96%), urmat de cei cu studii gimnaziale (22,36%), studii profesionale 12,49%, studii liceale 13,77%, studii superioare 4,30% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu școli postliceale sunt 1,12 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3089 persoane foarte greu ocupabile, 1809 greu ocupabile, 1277 mediu ocupabile, iar 528 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Mureș sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Mureș la adresa www.anofm.ro.


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă MUREŞ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.