RecentStirea zileiStiri locale

Rectificarea bugetului local pe anul 2023, reglementări la blocul ANL și modificarea organigramei la ultima ședință a Consiliului Local din acest an

Consiliul local din Târnăveni se întrunește joi în cadrul ultimei ședințe ordinare din acest an. Iată proiectele care vor fi dezbătute conform ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.11.2023.
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Mun. Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării apartamentului cu nr.5, situat în blocul ANL str. Aleea Gării nr.15.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea apartamentării construcției situate în municipiul Târnăveni, str. Progresului nr. 20 ( bloc ANL) și stabilirea de cote părți teren aferent.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea completării și modificării contractului de Concesiune aprobat prin HCL 89 din2023 și completat prin HCL 92 din 2023.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2024.

Click pe fiecare proiect în parte pentru detalii.