REGAL DE RECITARE, MUZICĂ ŞI GRAFICĂ LA COLEGIUL TEHNIC TÂRNĂVENI CU OCAZIA ANIVERSĂRII EMINESCIENE

La 165 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, Sala Festivă a Colegiului Tehnic Târnăveni a găzduit un adevărat regal de interpretare din lirica eminesciană: recitare, muzică şi grafică, reunite sub titulatura “Dor de Eminescu”. Sub coordonarea profesor-metodist Mirela Adela Rînceanu, concursul interdisciplinar a adus pe scenă peste 30 de elevi de la cele două licee ale municipiului nostru, îndrumaţi de dascăli de limba şi literatura română, dar şi de alte specialităţi. Au fost interpretate şi variante traduse în limbile de circulaţie internaţională (engleză şi franceză), juriul incluzând profesori cu formaţie real-tehnică. Organizatorii au dorit să arate, o dată în plus, că barierele lingvistice şi ideologice dispar în faţa geniului cultural autentic, puterea filonului creator eminescian având, astăzi mai mult ca niciodată, valenţe unificatoare, din care izvorăşte, curată, mândria de a fi români într-un spaţiu european căruia avem multe să-i oferim din zestrea noastră culturală şi spirituală.

20150115_130526

20150115_130904

20150115_131052