RecentStiri locale

Reguli ce trebuie respectate la igienizarea terenurilor de vegetaţia uscată

În ultimii ani, serviciile profesioniste şi cele voluntare pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate şi au intervenit pentru înlăturarea şi limitarea efectelor a sute de situaţii de urgenţă provocate prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor menajere, pe teritoriul judeţului Mureş. 

În multe cazuri, cetăţenii ard miriştile ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, fără a lua măsuri de împiedicare a propagării focului la vecinătăţi, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea adăposturilor de animale sau depozitelor de furaje, ceea ce conduce la propagarea focului la gospodării şi anexele acestora.

            Nerespectarea măsurilor specifice are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

Pentru informarea cetăţenilor reamintim câteva reguli ce trebuie respectate la igienizarea terenurilor şi utilizarea focului deschis:

 • În perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
 • La arderea miriştilor, pentru suprafeţe mai mici de 5 hectare, trebuie asigurate substanţele şi mijloacele de stingere necesare.
 • Pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5 hectare, trebuie asigurat un plug, cisternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire.
 • Pe terenurile în pantă arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
 • Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii..
 • Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată.
 • Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier prin executarea de fâşii arate.
 • Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii.
 • Arderea se execută numai pe timp de zi.
 • Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu necesită obţinerea permisului de lucru cu foc.
 • Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Primarul are următoarele obligații principale:

 • art. 14 din Legea 307/2006 :
 • lit. c) – coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;  
 • lit. h) – organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;      
 • lit. l) – informează, de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de trei zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
 • lit. o) – asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
  • art. 16,  lit. e) din OMAI 163/2007 : Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă registrele pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriştilor;

Compartiment Informare și Relații Publice

Plt. Dan Petru Daniel – Purtător de cuvânt

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *