REGULI LA PIAŢĂ

Folosirea meselor din pieţele agro-alimentare ale municipiului Târnăveni în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate este interzisă. De asemenea modificarea esteticii pieţei prin aşezarea de cartoane pe acoperişul meselor este interzisă, la fel şi desfăşurarea comerţului stradal pe alt mobilier decât cel aprobat. Depozitarea de mărfuri, produse, ambalaje sau alte materiale în parcuri, zone verzi, pe străzi şi trotuare sau în alte locuri destinate publicului cât şi sub porţile de acces nu este permisă. Blocarea căilor de acces în pieţe prin depozitarea de mărfuri, parcarea de autovehicole pentru efectuarea operaţiilor de încărcare-descărcare mărfuri, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare sau alte mijloace de transport precum şi staţionarea acestora în piaţa Avram Iancu nu este permisă. Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în pieţe sunt obligate să achite taxele stabilite de Administraţia Pieţelor pentru produsele pe care le comercializează, să păstreze chitanţele până la plecarea din piaţă şi să le prezinte la control, să afişeze la loc vizibil datele de identificare şi preţurile practicate şi să respecte programul de funcţionare al pieţei sau târgului. Măsurile au fost stabilite de Consiliul Local Târnăveni.