Restricții la Oficiul de Cadastru din Târnăveni

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Mureş va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii şi limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19). Astfel, în perioada 11-31 martie 2020, accesul publicului va fi permis doar în spaţiile special amenajate la:

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târnăveni (Registratura).

Audienţele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail (ms@ancpi.ro). în vederea evitării deplasării la sediul OCPI Mureş, vă recomandăm să ne comunicaţi:

pe e-mail solicitarea dumneavoastră (o descriere succintă a problematicii de cadastru şi/sau carte funciară), la adresa msfcft.ancpi.ro,

sau un memoriu/petiţie transmis prin curier/postă la adresa din Târgu Mureş, str. Căprioarei nr. 2, jud. Mureş, Cod poştal 540314.

De asemenea, până la finalul acestei luni, persoanele autorizate şi reprezentanţii birourilor notariale nu vor mai avea acces decât în spaţiul rezervat publicului.

Pentru a preveni şi limita răspândirea COVID-19, beneficiarii serviciilor oferite de OCPI Mureş sunt rugaţi să evite aglomerarea la ghişeu şi să opteze pentru:

1. serviciile on-line disponibile pe https://epay.ancpi.ro/ (în cazul extraselor de carte funciară pentru informare şi a extraselor din planul cadastral pe ortofotoplan),

2. transmiterea cererilor de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară prin poştă sau curierat la adresele birourilor teritoriale menţionate mai jos,

3. plata tarifelor pentru serviciile solicitate (reglementate prin Ordinul ANCPI nr. 16/2019) se poate efectua prin virament bancar/ ordin de plată/mandat poştal în contul deschis la Trezoreria Târgu Mureş RO26TREZ476501503X016556,.

Solicitanţii pot primi informaţii referitoare la serviciile oferite prin:

1. e-mail (ms@ancpi.ro),

2. accesând pagina de internet a OCPI Mureş http://ocpi-ms.ro/.

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Numerele de telefon şi adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Mureş sunt următoarele:

BCPI TARNĂVENI: Târnăveni, Str. Republicii, nr. 61, cod 545600. Tel/fax: 0265/44.61.37, persoană de contact Cosmina BOTA email: bcpi.tarnaveni@ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Foto: Ilie Olar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.