REŢEA DE APĂ ÎN CARTIERELE ŞOIMILOR-PIAŢĂ, G. ENESCU ŞI ALEEA GĂRII

Cartierele G. Enescu, Aleea Gării precum şi Şoimilor-Piaţă, vor beneficia de o investiţie la capitolul reţea de apă, cartierul Şoimilor-Piaţă beneficiind şi de canalizare pluvială. Decizia a fost aprobată de consilierii locali la şedinţa ordinară din data de 25 iulie. Obiectivul principal al acestei investiţii este reabilitarea reţelei de utilitate publică prin asigurarea accesului locuitorilor la o reţea modernă de alimentare cu apă potabilă, precum şi asigurarea evacuării apelor pluviale în sistem centralizat pe toate străzile din oraş. Prin implementarea proiectului se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii apei potabile, reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă cu materiale noi şi moderne, îmbunătăţirea stării mediului înconjurător prin reducerea poluării apelor curgătoare şi a apelor de subteran. Valoarea totală a investiţiei se ridică la suma de 515.230 mii lei, echivalentul a 116.623 mii euro. Durata de desfăşurare a proiectului se estimează a fi de 7 luni, perioadă în care se vor efectua lucrări pregătitoare, de construcţii, precum şi cele necesare recepţiei la terminarea lucrărilor.