RecentStirea zileiStiri locale

Romgaz a solicitat mărirea suprafeței de teren închiriate pentru o sondă de foraj la Bobohalma

Romgaz va efectua lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare, evaluare 7 Herepea.

Printr-o hotărâre a Consiliului Local din luna martie s-a aprobat acordul municipiului Târnăveni pentru amplasarea unei sonde de foraj de către SNGN Romgaz SA Târgu Mureş, pe o suprafață de 8400 mp de teren proprietate privată a municipiului, situat în Bobohalma.

SNGN Romgaz SA Sucursala Târgu Mureş, a solicitat modificarea prin Hotărâre de Consiliu Local a suprafeței de teren pentru care se solicită închirierea, aprobată prin HCL nr.49/31.03.2022, de la 8400 mp la 12.000 mp, suprafață compusă din 8.520 mp careu de lucru şi 3.480 mp cale de acces pentru sonda.

Terenul are destinația de păşune, proprietate privată a Municipiului Târnăveni.

Suprafața de teren cu destinația de păşune va fi scoasă temporar din circuitul agricol, în conformitate cu prevederile legale, după solicitarea concretă a SNGN Romgaz SA şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni.