S-AU APROBAT BURSELE ŞCOLARE

Consiliul Local a aprobat numărul şi cuantumul burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar, pentru al doilea semestru al anului şcolar 2013-2014. La Târnăveni se vor acorda următoarele tipuri de burse:
-burse de performanţă 100 lei/elev
-burse de merit 40 lei/elev
-burse de studiu 30 lei/elev
-burse de boală 40 lei/elev
-burse pentru elevi din mediul rural 30 lei/elev
-burse pentru elevi din familii cu venituri mici 30 lei/elevi
Unităţile de învăţământ din Târnăveni au depus la Primărie situaţiile cu numărul de elevi care se încadrează în criteriile de acordare.